2019-03-22

Baza szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF
w Olsztynie mieści się w Olsztynie przy ulicy Stramkowskiej 13 i Jeziołowicza 2.


Budynek Szkoły przy ul. Stramkowskiej

Budynek przy ul. Stramkowskiej

Budynek Szkoły przy ul. Jeziołowicza

Budynek Szkoły przy ul. Jeziołowicza

Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I-III uczą się w budynku przy ul. Stramkowskiej 13, który zlokalizowany jest z dala od ruchliwych ulic. Budynek szkoły otoczony jest zielenią. Na terenie placówki znajduje się również boisko szkolne i plac zabaw, na których dzieci mogą pozytywnie spożytkować energię. By dobrze realizować podstawę programową Nasza Szkoła dysponuje jasnymi ciepłymi salami, w których nasi uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, religii i języka angielskiego. Klasy, w których dzieci zdobywają wiedzę są w pełni dostosowane do realizacji założeń Podstawy Programowej, tzn że w sali poza częścią typowo dydaktyczną, znajduje się część do zabawy i odpoczynku. Chcemy, by nasi uczniowie potrafili odnaleźć się w XXI wieku, więc dysponujemy pracownią komputerową, w której dzieci mogą poznawać świat komputerów nie tylko w teorii, ale również w praktyce.W zdrowym ciele, zdrowy duch, a zatem poza ćwiczeniem umysłów, uczniowie ćwiczą również ciała na sali gimnastycznej. Szkoła dysponuje również dwoma dużymi świetlicami, w których dzieci mogą po zajęciach nie tylko odpocząć, ale również uczestniczyć w ciekawych zajęciach czy po prostu odrobić lekcje pod czujnym okiem pedagoga.

Szkoła dysponuje dobrymi warunkami do uprawiania sportu, dzięki bliskiego sąsiedztwa boiska i lodowiska OSiR, sąsiedztwa lasu, siłowni zewnętrznej na pobliskim osiedlu oraz małej i dużej hali sportowej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się